3d同人出包王女结城美柑

3d同人出包王女结城美柑

毒攻咽喉,腐烂臭蚀者,宜服硫黄不二散,兼吹结毒灵药,兑人中白。 按、方剂:[1]人参紫金丹、定痛散、万灵膏:俱见囟骨伤[1]臑骨,即肩下肘上之骨也。

[4]第十四节与脐平。枯涩无泪,加熊胆、白蛋。

[4]从曲泽穴下行,掌后去腕五寸,□门穴也。[29]从维道下行三寸,监骨上陷中,居□穴也。

<3>宜内服正骨紫金丹,外贴万灵膏。 风门主治易感风,风寒痰吐血红,兼治一切鼻中痛,艾火多加嗅自通。

[4]如误从高处坠下,后山骨伤太重,筋翻气促,痰响如拽锯之声,垂头   目闭,有喘声者,此风热所乘,至危之证,不能治也,遗尿者必亡。此证虽系好肉暴伤,然验脉法形证,亦可以定生死。

证由七情内郁,或兼六淫外伤而成。【注】[1]天行赤眼者,四时流行风热之毒,传染而成,老幼相传,沿门逐户,  赤肿涩泪,羞明疼痛,受邪浅深,视人强弱,强者先愈,弱者迟愈。

Leave a Reply