Vol128半脱白色蕾丝吊带火辣丁字裤26P佟蔓模范学院

Vol128半脱白色蕾丝吊带火辣丁字裤26P佟蔓模范学院

【注】经曰∶温疟得之冬中于风,寒气藏于骨髓之中,至春阳气尚微,邪气不能自出,因值大暑,烁脑髓消肌肉,腠理发泄,或有所用力,邪气与汗同出,出则阴虚而阳盛,故热生也,衰则气复入,入则阳虚而阴盛,故后作寒也。 服药力到,自然合口。

废疾流连,死亦随之。发汗后半日许,复热烦,脉浮数者,再宜桂枝汤也。

如气息温,又用红砖逐旋淬起药气令热,得少汗出为妙。言五行之道,实甚过极则反似克其己者,是为兼化。

戊癸合为“火运”戊阳土,娶癸阴水。后用火炙盐为末,绵子带盐去润之即愈。

凡治病之道,以调六气阴阳,使无偏倾,各守其常,平和而矣。或体质本虚,湿热结甚,则劫发不开,而反致死者,不为少矣。

外因,谓形寒伤表,表主皮毛,肺之合也。张洁古制大羌活汤,以羌、独、芩、连辈,辛甘以散太阳之表,苦寒以清少阴之热,施之于表里不急者,固为得法也。

Leave a Reply